VVORK

3908914343_490db53edc

»Showing the Elle Magazine«, 1962 by Tomislav Gotovac.